SCOPE 12

Welkom bij WattWorkx Service B.V. - U Scope 12 partner!

Wat is een SCOPE 12 keuring?

Scope 12 is een complete inspectie van de zonnestroominstallatie. De inspectieregeling is in het jaar 2019 in het leven geroepen door aanhoudende problemen met de kwaliteit van zonnepaneelinstallaties. Waar voorheen een installatie op meerdere verschillende onderdelen en verschillende regels gecontroleerd werd, zijn deze onderdelen in SCIOS Scope 12 samengevoegd tot één duidelijk format. Er zijn volgens de Scope 12 richtlijnen twee soorten inspecties:

De EBI is noodzakelijk wanneer een installatie nooit eerder is geïnspecteerd door een Scope 12 gecertificeerd bedrijf. Hierna vinden elke 3 tot 5 jaar de Periodieke inspectie plaats.

Waarom een Scope 12 inspectie?

Door de enorme populariteit van zonnepanelen, worden steeds vaker installaties van slechte kwaliteit aangelegd. De slechte kwaliteit zorgt ervoor dat het brandrisico groter is, wat geregeld voor brandschade en ander overlast zorgt. Met een scope 12 inspectieregeling wordt dit brandrisico tot het minimum beperkt en kan de veiligheid van de zonnestroominstallatie gewaarborgd worden. Daarnaast wordt door de verzekeringen de Scope 12 verplicht gesteld vanaf 50 panelen.

Voorbereiding Scope 12 inspectie.

Voorafgaand aan de inspectie wordt een inspectieplan geschreven door het inspectiebedrijf. Hierin wordt de omvang van de inspectie beschreven. Hieronder worden de te inspecteren onderdelen toegelicht.

Uitvoering Scope 12 inspectie.

De visuele Scope 12 keuring wordt uitgevoerd met behulp van controlelijsten die gebaseerd zijn op de NEN 1010:2015+C1:2016, NEN 3140+A3:2019, SCIOS Technisch Document 18 en NEN-EN-IEC 62446:2016/A1:2018.

Bij visuele inspectie van een installatie wordt nagegaan of:

 • De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is;
 • De verschillende installatie delen eenduidig herkenbaar zijn;
 • De eventuele aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken;
 • Het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen;
 • De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn;
 • De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld.

Bij de  Scope 12 inspectie door meting en beproeving van een installatie wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

 • De beschermingsleidingen en hun verbindingen;
 • De circuitimpedantie van het stroomstelsel;
 • De aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode (mits dit geen gevaar oplevert);
 • De isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie;
 • De veilige scheiding van stroomketens;
 • De goede werking van aardlekbeveiligingen;
 • De goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom;
 • De goede werking van beveiligingstoestellen tegen hoge temperatuur;
 • De goede werking van de veiligheidsketens;
 • De deugdelijkheid van de verbindingen.

De metingen zullen in overleg tijdens kantooruren worden uitgevoerd. 

Scope 12 keuring rapport

Na afloop van de EBI wordt een rapportage opgesteld door een inspecteur. In de rapportage worden bevindingen van de inspectie vermeldt. Ook wordt duidelijk of de installatie aan de juiste veiligheidseisen voldoet. Mocht dit niet zo zijn, dan vindt een her-inspectie plaats nadat de bevindingen in de rapportage zijn doorgevoerd aan de installatie. Vervolgens kan een compleet rapport van de goedgekeurde installatie worden aangeboden aan de verzekering.

Bij een PI wordt vooral de conditie van de installatie beoordeeld. Hiervoor wordt wederom een rapportage opgesteld waarin de installatie wordt goedgekeurd of waarin punten worden opgenomen die hersteld dienen te worden aan de installatie.

Scope 12 keuring kosten

Gezien alle installaties verschillen van omvang, is een goede en eerlijke prijs indicatie alleen af te geven wanneer wij weten wat er gekeurd dient te worden.

Wij vragen u om het offerte formulier in te vullen of om contact op te nemen via de mail of telefoon.

SCOPE 12 INSPECTIE

INSPECTIEPLAN

DATUM PLANNEN

INSPECTIE

RAPPORT

CONTACT

Meer informatie?

Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Naam